Politika spoločnosti

Politika integrovaného manažérskeho systému kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spoločnosti PESMENPOL, spol. s r.o. Prešov.


Zámerom našej spoločnosti je:

Spokojnosť našich zákazníkov a všetkých zainteresovaných strán
a preto neustále pracujeme na vytváraní vzájomne dobrých podmienok so zákazníkmi a zainteresovanými stranami a to nie len pri predaji športových potrieb a zariadení a výstavbe multifunkčných ihrísk a iných športových objektov a to tak, že neustále zlepšujeme procesy a manažérske systémy.

Zabezpečovanie súladu s aplikovateľnými právnymi a inými požiadavkami
pravidelným monitorovaním novej a aktualizovanej aplikovateľnej legislatívy a iných požiadaviek, ktoré sme sa zaviazali plniť a ich implementovaním do našich procesov.

Prevencia úrazov a poškodenia zdravia
a to zvyšovaním povedomia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci nie len vlastných zamestnancov ale aj dodávateľov a zmluvných partnerov, zabezpečením bezpečného pracovného prostredia a riadením a minimalizovaním identifikovaných nebezpečenstiev a ohrození.

Prevencia znečistenia životného prostredia
a to tak, že prostredníctvom riadenia environmentálnych aspektov a zlepšovaním environmentálneho správania sa snažíme minimalizovať znečistenia životného prostredia aby sme ho chránili.

Ing. Jozef Višňovský
riaditeľ spoločnosti

tel : +421 51 772 10 83
e-mail : obchod@pesmenpol.sk

Prihláste sa k odberu nášho newslettera

Sledujte nás na Facebooku

Nájdite nás na Mape